Utrikesnytt

UTRIKESNYTT

Du hittar våra nyheter hos Google

Sök
Stäng denna sökruta.

Adressavisering inom Sverige och utlandet

När man flyttar och ska registrera sin nya adress i folkbokföringsregistret har det i folkmun felaktigt kallats för adressändring – nu korrigeras ordet till Adressavisering

Det är viktigt att komma ihåg att när du ska registrera en ny adress, flytta till ny bostad så är det en adressavisering du gör till myndigheterna i Sverige.

Vi repeterar Adressavisering.

För att göra en Adressavisering så klickar du här

Att flytta innebär att du alltid enligt lag behöver göra en adressavisering

En adressavisering finns det krav på att du måste genomföra när du flyttar till en ny adress. Om du inte ändrar din adress kan du tyvärr komma att göra dig skyldig till folkbokföringsbrott.

Det finns flera anledningar till varför det enligt lag finns ett krav på att du ska ändra din nya adress till den du faktiskt bor på. Den allra största anledningen är för att samhället planerar stort för bostäder, äldreomsorg, skolor med mera utifrån de uppgifter som finns i folkbokföringen.

Gör en adressavisering – klicka här

Ska du flytta – då gör följer du stegen enligt nedan

När du ska flytta till en nya adress är det visserligen mycket man behöver tänka på men här går vi mer igenom vad du behöver göra för att juridiskt rätt vara folkbokförd på rätt adress.

  1. Du behöver alltid vara folkbokförd på den adress du bor på.
  2. Se alltid till att så många som möjligt får reda på din adress. Det räcker inte alltid med att vara folkbokförd på rätt adress för att alla ska kunna ta del av din adress så som banker, företag med mera.
  3. Registrera din svenska adress i adressaviserings register.

Gör anmälan innan du flyttar

Gör din anmälan innan du ska flytta eller senast en vecka efter att du flyttat. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in. Om du anmäler senare än en vecka efter flytten gäller din nya adress från den dag adressaviseringen kom in till folkbokföringsregistret.

Gör en adressavisering – klicka här

Vi går först snabbt igenom vart du vänder dig för att göra en adressavisering

För att få en fullgod adressavisering som sedan registreras i det svenska folkbokföringsregistret så vänder du dig till adressavisering.se. Det är Adressavisering som sammanställer blanketter om adressavisering som du sedan undertecknar och sänder in till folkbokföringen. Vidare är Adressavisering den enda aktör i Sverige som även ser till så du har möjlighet att få post från utländska aktörer så som banker och företag som inte har sitt säte i Sverige men ändå behöver komma i kontakt med dig – helt kostnadsfritt.

Gör en adressavisering – klicka här

Varför är det då viktigt att vara folkbokförd på den adress man också bor på?

Var du är folkbokförd har bland annat betydelse för i vilken kommun du ska betala din skatt, rätten till bidrag och förmåner, var du får rösta och var du får din post.

För samhället är det mycket viktigt att folkbokföringen stämmer med verkligheten eftersom planeringen av till exempel bostäder, skolor, vård och omsorg med mera bygger på uppgifter om var befolkningen är folkbokförd.

Om exempelvis en stor grupp av människor som faktiskt bor i Stockholm inte är folkbokförda där är det ur ett samhällsperspektiv ett enda stort frågetecken och man vet inte riktigt hur många människor som eventuellt skulle behöva sjukvård och då kommer man heller inte veta hur många sjukhus man behöver bygga.

Det finns ett stort intresse för alla att Sveriges befolkning är folkbokförda på rätt adress.

Gör en adressavisering – klicka här

Olagligt att medvetet göra fel och folkbokföra sig på fel adress

De flesta i Sverige är folkbokförda på rätt adress. Men att vara felaktigt folkbokförd är olagligt. Den som medvetet låter bli att göra en adressavisering eller anmäler felaktiga eller ofullständiga uppgifter till Skatteverket begår ett brott. Ett rent misstag är inte ett brott, men ibland behövs en utredning av polis eller åklagare för att konstatera om det är ett folkbokföringsbrott eller inte. Skatteverket är skyldigt att anmäla ett misstänkt folkbokföringsbrott. Andra myndigheter och privatpersoner kan också göra en brottsanmälan till polis. Den som blir dömd för folkbokföringsbrott kan få böter eller fängelse i upp till två år. Rätt folkbokföring är viktigt för att hela samhället ska fungera. Därför förstärktes bestämmelsen om att du ska vara folkbokförd där du bor genom en lagändring år 2018. Folkbokföringsbrottet återinfördes för att betona hur allvarligt det är att medvetet göra fel.

Gör en adressavisering – klicka här