Utrikesnytt

UTRIKESNYTT

Du hittar våra nyheter hos Google

Sök
Stäng denna sökruta.

Apostille stämpel i Lycksele – Notarius Publicus

Beställning av Apostille i Lycksele från Notarius Publicus

I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 bara Notarius Publicus som utfärdar Apostille. Vi hjälper till och reder ut vad en Apostille är samt hur du beställer en Apostille i Lycksele

Vill du direkt beställa en Apostille – Lycksele? Beställ online. Snabbt och enkelt!

För att direkt gå till beställning av Apostille så besöker du denna länk.

Du kommer då att skickas vidare till Utrikesgruppens webbplats som hjälper till med att Apostille stämpla dina dokument. Du kommer tjänsten online för att därefter skicka in dina handlingar till en Notarius Publicus (jurist).

Så här här det till när du köper en Apostille stämpel av en Notarius Publicus (jurist).

1- Du väljer antalet Apostille stämplar du ska köpa. En Apostille för varje handling. D.v.s skulle exempelvis ett personbevis innehålla 2 sidor så betalar du enbart för en Apostille och inte en Apostille för varje sida.

2- Du betalar med kort på Utrikesgruppens sajt och får därefter en unik kod. Koden finns till för att identifiera din betalning. SPARA KODEN, du behöver anteckna den på kuvertet som du sedan skickar in med posten.

3- Samla alla dina dokument i ett kuvert. På kuvertet skriver du din unika kod. Därefter postar du dokumenten med posten till Utrikesgruppens samarbetande Notarius Publicus.

4- Dokumentet tas emot av Utrikesgruppens samarbetande Notarius Publicus som förser dokumenten med Apostille stämpel.

5- Handlingar skickar åter till dig och når dig normalt sätt inom bara ett par dagar från att Utrikesgruppens samarbetande Notarius Publicus mottagit dina handlingar.

Till beställning av Apostillestämplar 

Se Apostilleguiden för att förstå hur du går till väga för att köpa Apostille stämplar i Lycksele (Video)

Vad är då en Apostille stämpel?

Enligt en internationell överenskommelse kan en Apostille utfärdas på handlingar, som skall uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en Apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 bara Notarius Publicus som utfärdar Apostille.

Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta. Auktoriseringen är giltig i de länder som skrivit under konventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961. Enligt den internationella överenskommelsen kan en Apostille utfärdas på handlingar som skall uppvisas i ett annat konventionsland.

I Sverige har från och med den 1 januari 2005 enbart Notarius Publicus rätt att utfärda apostille. När en handling försetts med apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga inget ytterligare godkännande/legalisering krävs från utländsk ambassad. En förteckning över länder som har anslutit sig till Apostillekonventionen finns på Haag-konventionens hemsida. I Sverige är det länsstyrelserna som utser notarius publicus.