Utrikesnytt

UTRIKESNYTT

Du hittar våra nyheter hos Google

Search
Close this search box.

Fullmakt – Intyg/tillstånd att köra bil till Kroatien

Är det dags för bilresa till Kroatien? – Glöm då inte fullmakt för att köra någon annans bil

Beställ fullmakten för att köra en bil i annat land här.

Numera har det blivit ett krav att när man reser med bil till vissa länder och därmed passerar flera länder på väg till sin slutdestination, är sannolikheten hög att man kommer att behöva visa ett intyg som bekräftar att man har rätt att köra någon annans bil. Detta intyg fungerar som en försäkran för gränskontrollanterna att fordonet inte är stulet och att man har ägarens godkännande. Det är viktigt att förbereda detta intyg i god tid före resan för att undvika problem vid gränsövergångarna.

Förutom ett intyg kan vissa länder även kräva ett formellt tillstånd från bilens ägare, vilket ytterligare förstärker säkerheten kring fordonet och resan. Detta tillstånd bör vara skriftligt och specificera alla relevanta detaljer, inklusive resans varaktighet och vilka länder som ska passeras. Utan ett sådant tillstånd riskerar man att bli nekad inträde eller att få bilen konfiskerad vid gränsen. Det är alltså av yttersta vikt att både intyg och tillstånd är i ordning innan resan påbörjas.

Beställ fullmakten för att köra en bil i annat land här.

Hur beställer jag fullmakten / intyget / tillståndet / brukarkortet?

En fullmakt för att köra någon annans bil kan också kallas för intyg, tillstånd och även brukarkort för fordon. Dessa olika benämningar syftar alla på samma dokument som bekräftar att föraren har ägarens tillåtelse att använda bilen. Oavsett vilken term som används, är det viktigt att ha detta dokument i ordning för att undvika problem under resan.

Det dokument man behöver är ett så kallat brukarkort och detta kan enkelt beställas genom att klicka på länken, du kommer då direkt till beställningsformuläret.

Vill du läsa mer om vad fullmakten (brukarkort) på brukarkort.se så kan du klicka här.

Genom att ha ett intyg, tillstånd eller brukarkort med sig, försäkrar man sig om att resan går smidigt och att man kan passera gränskontroller utan hinder. Samma dokument med olika namn fyller samma syfte: att säkerställa att bilen får köras av någon annan än ägaren.

Beställ fullmakten för att köra en bil i annat land här.

Behöver jag en fullmakt när jag ska köra en bil utomlands?

Ska du köra en bil utomlands som inte är din egen och som ägs av en annan privatperson eller ett företag? Då kan en fullmakt, tillstånd eller ett intyg vara mycket värdefullt! Myndigheter i andra länder kan behöva bekräfta att du har tillstånd att köra bilen om den inte är din. Utan en sådan fullmakt eller ett intyg kan det bli svårt att bevisa att du har ägarens tillåtelse att använda bilen.

Flera länder i världen har specifika krav på att en fullmakt vid utlandskörning ska kunna presenteras vid förfrågan, annars kan resan ifrågasättas. Dessa krav innebär att du vid gränsövergångar kan behöva visa upp dokumentationen för att undvika komplikationer och säkerställa en smidig resa.

Beställ fullmakten för att köra en bil i annat land här.

Vad innehåller vår fullmakt för fordon som ska köras utomlands

Med vår fullmakt så kan du enkelt skapa en anpassad fullmakt för att köra någon annans bil utomlands. Fullmakten bevisar att ägaren har gett sitt tillstånd att bilen för framföras och köras i andra länder än Sverige.

Innehållet i fullmakten är bland annat följande:

 • Registreringsnummer
 • Bilens märke
 • Bilens modell
 • Tydligt att bilen får framföras utomlands
 • Datum då bilen får framföras av den persons om lånar bilen
 • Uppgifter om vem som äger bilen med för- och efternamn och eventuellt företagsuppgifter
 • Uppgifter om vem som ska köra bilen
 • Det finns även möjlighet att skräddarsy fullmakten ytterligare med betalningskrav avseenden parkeringsavgift, trängselskatt, självrisk vid olycka m.m.

Så här beställer du en fullmakt för bil som ska köras utomlands

Via vår webbplats Brukarkort.se är det både smidigt och enkelt att beställa en fullmakt för den bil som du ska köra utomlands. Här nedan går vi igenom att steg som du kommer att möta i det beställningsformulär som vi har upprättat för att du ska kunna skapa dinn fullmakt.

 1. Börja med att klicka här för att komma igång med att skapa din fullmakt.
 2. I början av beställningen av din fullmakt så ska du uppge registreringsnummer för den bil eller fordon som ska användas och köras utomlands.
 3. Beställningsformuläret är på svenska men du kommer givetvis att erhålla handlingen på engelska. Fullmakten ges ut i bägge språken så att du enkelt ska kunna se vad som antecknats i fullmakten samt att fullmakten även ska vara gångbar i hela världen.
 4. I nästa steg ska du uppge vilken modell det rörs sig om. Det vill säga vilken bilmodell samt märke för den bil som ska köras utomlands.
 5. Fortsättningsvis har du möjlighet att skräddarsy din fullmakt där du/ni avgör vem som ansvarar för vad under tiden som bilen lånas ut. Sådan information är bl.a. vem som ansvarar för att eventuell parkeringsavgift, trängselskatt, självrisk vid olycka m.m. betalas.
 6. Ange de datum då fullmakten ska vara giltig, det vill säga under vilka perioder fullmaktshavaren får köra din bil utomlands. En fullmakt kan alltid återkallas, oavsett om en specifik giltighetstid har angetts. Återkallelse kan ske både muntligt och skriftligt, vilket innebär att fullmaktshavaren inte längre har rätt att köra din bil utomlands. Du har även möjlighet att låta fullmakten gälla tillsvidare.
 7. I slutet av beställningsformuläret för fullmakten så är det dags att uppge information om vem som äger bilen och vem som ska köra den. Bl.a behöver du uppge för- och efternamn på ägaren av fordonet samt föraren. Ägs bilen av ett företag så behöver även bolagsuppgifter finnas med.
 8. Förhandsgranskning av din fullmakt kommer nu att uppenbara sig i beställningsformuläret och efter att du har knappat in dina kortuppgifter tillsammans med att klicka på betalningsknappen så kommer din fullmakt för utlandskörning av bil att skapas.

Sammanfattning i samband med att man lånar någon annans bil för körning till utlandet

När du planerar att låna någon annans bil för att köra med den utomlands, finns det flera viktiga saker att tänka på. Först och främst bör du ha en skriftlig fullmakt eller ett intyg från bilens ägare som bekräftar att du har tillstånd att använda bilen. Detta dokument, även känt som ett brukarkort, kan vara avgörande vid gränskontroller och andra myndighetskontroller. Utan detta intyg kan det bli problematiskt att bevisa att du har rätt att låna bilen.

Vidare är det viktigt att förstå vilka regler och krav som gäller i de länder du planerar att resa genom. Många länder har specifika bestämmelser kring utlåning av fordon och kan kräva att du visar upp dokumentationen vid gränsen. Det är också en bra idé att kontrollera bilens försäkring och se till att den täcker utlåning och användning utomlands. Detta skyddar både dig och bilens ägare i händelse av en olycka eller skada.

Slutligen, se till att du är väl förberedd med all nödvändig information och dokumentation innan du påbörjar din resa. Ha alltid fullmakten eller intyget lättillgängligt, samt kontaktnummer till bilens ägare om ytterligare verifiering skulle behövas. Genom att ta dessa steg kan du säkerställa en smidig och problemfri upplevelse när du lånar någon annans bil för att köra utomlands.

Beställ fullmakten för att köra en bil i annat land här.