Utrikesnytt

UTRIKESNYTT

Du hittar våra nyheter hos Google

Sök
Stäng denna sökruta.

Fullmakten för att Köra Bil Utomlands – Allt du Behöver Veta

Att resa utomlands med någon annans bil som man har fått låna kan vara en spännande och en praktisk lösning men det kräver lite extra förberedelse och viss typ av dokumentation, en så kallad fullmakt för utlånade fordon som ska köra utomlands. För att säkerställa att resan går smidigt till samt att du undviker potentiella överträdelser av regler i det land du ska köra bil till så är det viktigt att du har alla nödvändiga handlingar i ordning. Här nedan presenterar vi allt du behöver veta och lite till när du ska köra en lånad bil utomlands och vad du behöver tänka på.

Godkännande från Bilägaren i en fullmakt

Först och främst, se till att du har ett skriftligt godkännande från bilens ägare i en fullmakt som intygar och styrker att du får köra en lånad bil utanför Sveriges gränser. Detta är viktigt då du kan komma att passera fler länder i Europa som enligt lag måste kontrollera på rutin om föraren av bilen har fått tillstånd att framföra bilen i andra länder av ägaren. Även i nationell trafik för inhemska bilar kontrolleras där man efterfrågar ett skriftligt tillstånd. Sådana tillstånd antecknas enklast i en fullmakt för bil som ska köras utomlands. Fullmakten som kan beställas hos Utrikesgruppen bör innehålla:

  • Ägarens namn och kontaktuppgifter.
  • Bilens registreringsnummer, märke och modell.
  • Ditt namn och kontaktuppgifter.
  • En tydlig förklaring att ägaren ger dig tillstånd att använda bilen för resor utomlands.
  • Datum och plats för godkännandet.
  • Ägarens underskrift.

Denna fullmakt som också fungerar som ett intyg på att man får köra någon annans bil utomlands kan vara avgörande om du skulle bli stoppad av polisen eller vid gränskontroller, eftersom det visar att du har fått godkännande att köra bilen utomlands.

Glöm inte heller bilens registreringsbevis

Se till att du har med dig bilens registreringsbevis. Detta dokument bevisar att bilen är registrerad och visar vem som är den rättmätiga ägaren. Många länder har som krav att även registreringsbeviset tillsammans med en fullmakt för utlånade bilar ska finnas med vid färd.

Internationellt försäkringsbevis (Grönt Kort)

Kontrollera med bilens försäkringsbolag att försäkringen gäller i de länder du planerar att besöka. Många försäkringsbolag utfärdar ett internationellt försäkringsbevis, även känt som grönt kort, som intygar att bilen är försäkrad i andra länder. Även detta gröna kort har många länder som krav på att man måste ha med sig under färd för att kunna bevisa att fordonet är försäkrat i det land man kör bilen i.

Internationellt Körkort

I vissa länder krävs det att du har ett internationellt körkort utöver ditt vanliga nationella körkort. Kontrollera reglerna för de specifika länder du planerar att besöka. Det internationella körkortet är en översättning av ditt nationella körkort och underlättar för myndigheter att förstå dina körkortsbehörigheter.

Trafikförsäkringsbevis

Utöver det gröna kortet kan vissa länder kräva att du har ett separat trafikförsäkringsbevis. Kontrollera om detta behövs för ditt resmål.

Bilens försäkringspolicy

Ha en kopia av bilens försäkringspolicy med dig. Denna dokumentation kan vara användbar om du skulle råka ut för en olycka eller annan incident där du behöver kontakta försäkringsbolaget.

Hyres- eller leasingkontrakt

Om bilen är hyrd eller leasad, se till att du har en kopia av hyres- eller leasingkontraktet. Vissa uthyrningsfirmor kan ha särskilda regler för användning av bilen utomlands, så kontrollera villkoren noggrant.

Nödnummer och kontaktuppgifter

Samla ihop viktiga kontaktuppgifter, inklusive nödnummer för de länder du ska besöka, försäkringsbolagets kontaktinformation och eventuellt bilägarens kontaktinformation. Detta kan vara ovärderligt vid en nödsituation.

Reseförsäkring

Slutligen, överväg att teckna en reseförsäkring som täcker oförutsedda händelser och ger extra skydd utöver bilens försäkring.

Att resa med någon annans bil utomlands kräver noggrann planering och rätt dokumentation. Genom att följa dessa riktlinjer och förbereda dig ordentligt, kan du njuta av en bekymmersfri resa och undvika potentiella problem på vägen.